Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MECompany s.r.o.

Obecná ustanovení

Nákupem zboží od společnosti MECompany s.r.o. kupující stvrzuje, že přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Tyto VOP představují rámcovou dohodu mezi společností MECompany s.r.o. a kupujícím. Tyto VOP jsou aplikovatelné bez jakýchkoliv omezení, pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně na změně podmínek.

Závaznost objednávky

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky kupujícím. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito obchodními a dodacími podmínkami.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí a dále bez udání důvodu.

Objednatel může svoji objednávku zrušit (stornovat) nejpozději do 2 hodin od jejího odeslání, a to zasíláním emailu na adresu eshop@mecompany.cz

Ceny

Ceny uváděné na stránkách eshop.capo-cepice.cz jsou uvedeny včetně DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná, představuje platnou kupní cenu zboží v daný den. Cena zboží nezahrnuje případné náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu (pokud není smluvně dohodnuto jinak). Provozovatel internetového obchodu eshop.capo-cepice.cz je plátcem DPH. Při převzetí zboží objednatelem je zároveň kupní smlouva považována za uzavřenou. Faktura - daňový doklad je vždy zasílán elektronicky (emailem).

Dodací podmínky

Objednané zboží, které je skladem (u produktu: poznámka „skladem") bude expedováno nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. Obvykle však během 1-2 prac. dnů.

Zboží, které je skladem a placené převodem na účet bude odesláno nejpozději do tří až pěti pracovních dnů od přičtení částky na náš účet. Obvykle však během 1-2 prac. dnů od přičtení částky na účet.

V případě nedostupného zboží, může dojít k prodloužení dodací lhůty. V případě, že objednané zboží není na trhu dostupné a nelze je dodat v termínu, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu. Termíny dodání platí pouze na území České republiky. Možnost dodání do EU lze sjednat s prodávajícím dle domluvy.

Platební podmínky

V hotovosti

Platba v hotovosti na provozovně v Liberci, Hrdinů 299/22. Vyzvednutí po tel. domluvě na 733641144.

Dobírkou

U objednávek v celkové hodnotě nad 3000 Kč vč. DPH, je doprava ZDARMA.

PPL: poštovné včetně doběrečného činí 119 Kč vč. DPH.

Česká pošta: Cenný balík - poštovné včetně doběrečného činí 120 Kč vč. DPH.

Platba na dobírku - zboží bude placeno pracovníkovi PPL nebo České pošty s.p., který Vám zásilku doručí na adresu dodání.

Platba bankovním převodem

Platba předem bankovním převodem nebo vkladem na účet prodávajícího: 223035067/0300.

PPL: poštovné v tomto případě činí 89 Kč vč. DPH.

Česká pošta: Cenný balík - poštovné v tomto případě činí 90 Kč vč. DPH.

U objednávek v celkové hodnotě nad 3000 Kč vč. DPH je doprava ZDARMA.

Dodací podmínky

Kupující má následující možnosti odběru zboží:

1) osobní odběr na provozovně v Liberci

Adresa: Hrdinů 299/22, Liberec Pavlovice. Vyzvednutí po tel. domluvě na 733641144.

2) zaslání přepravní službou PPL nebo Českou Poštou

PPL: Dopravné činí 89Kč při platbě bankovním převodem, 119Kč při platbě dobírkou.

U objednávek v celkové hodnotě nad 3000 Kč včetně DPH je doprava ZDARMA.

PPL vám doručí vaši zásilku již následující pracovní den. Řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka vám bude standardně doručena v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem).

V případě nezastižení vám bude zanecháno oznámení a doručující pracovník se vám pokusí doručit vaši zásilku ještě jednou následující pracovní den. Při opětovném nezastižení vám bude zanecháno oznámení o uložení zásilky na depu přepravce. Doba uložení zásilky je 10 dní (dobírka), nebo 3 dny (platba předem). Informace o možnosti vyzvednutí si vaší zásilky na depu přepravce naleznete po zadání vašeho PSČ v poli "Vyhledání pobočky".

Odkaz pro sledování vaší zásilky naleznete zde: On-line sledování balíku PPL

Česká Pošta: Cenný balík - dopravné činí 90Kč při platbě bankovním převodem, 120Kč při platbě dobírkou.

U objednávek v celkové hodnotě nad 3000 Kč včetně DPH je doprava ZDARMA.

Prodávající neodpovídá za zpoždění v dodávce, které nebylo v jeho moci. V případě osobního odběru je zákazník povinen odebrat zboží do 10-ti dnů ode dne potvrzení objednávky, jinak má prodávající právo od smlouvy ustoupit. Při dodání zboží na dobírku je zákazník povinen překontrolovat ihned stav zásilky (např. poškození balíku, atd.), v přítomnosti zástupce zasílatelské služby a případně odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Nepřevezme-li však kupující řádně plněnou dodávku zboží, je prodávající oprávněn tuto dodávku uskladnit a to na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí.

14-ti denní lhůta na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Při tzv. fyzicky bezkontaktním způsobu dodání zboží se řídíme platným zákonem České republiky (367/2000 Sb.). Při koupi našeho výrobku zákazník získává automaticky možnost jeho výměny nebo vrácení peněz bez udání důvodu do doby 14 dnů od převedení nákupu. Bylo-li však zboží upraveno podle přání zákazníka - spotřebitele, nebo pro jeho osobu, nárok na vrácení peněz zaniká.
Je- li kupující podnikatel a nakupuje zboží v rámci své obchodní činnosti, toto právo vrácení peněz bez udání důvodu do doby 14 dnů nemá.

Poplatky za poštovné jsou vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.
Využije - li zákazník svého práva odstoupit od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupní smlouvy.
Vrácení výrobku neprovádějte bez předchozího kontaktu s naším pracovníkem na tel.: + 420 733 641 144 nebo nás kontaktujte emailem na eshop@mecompany.cz. Do emailu uveďte číslo faktury a datum dodání zboží.

Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě, zašlete zboží spolu s oznámením o svém rozhodnutí na adresu MECompany s.r.o., Hrdinů 299/22, Liberec 12, 460 01. V oznámení uveďte číslo Vašeho bankovního účtu, na který bude poukázána plná kupní cena, případně kupní cena snížená o vzniklé náklady vynaložené s vrácením zboží. Zboží prosím zašlete v originálním obalu, s veškerými jeho součástmi a příslušenstvím (etikety, doplňky apod.), přiložte originální doklad o koupi.

V případě, že kupující vrátí zboží poškozené nebo bez originálního obalu, nebude uznáno odstoupení od smlouvy a kupujícímu zaniká nárok na vrácení kupní ceny. Zboží bude kupujícímu zasláno zpět na náklady kupujícího.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím eshop.capo-cepice.cz se řídí Reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR. Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba dle zákona, 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Prodávané výrobky jsou dodávány od oficiálních distributorů se zárukou dle výrobce, pokud není uvedeno jinak. Kupující je povinen dodané zboží při převzetí řádně prohlédnout a bez zbytečného odkladu o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO), má právo dle Občanského zákoníku zboží do 14-ti dnů vrátit a to na své náklady, doporučeno v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, spolu s originálem faktury. Zboží nesmí být posláno na dobírku. Oznámení o případných zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (pošta, email) bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést

a) číslo objednávky nebo daňového dokladu
b) popis zjištěných vad
c) kontaktní údaje na reklamujícího

Písemně oznámení doručí či uplatňuje kupující vprovozovně prodávajícího: MECompany s.r.o., Hrdinů 299/22, Liberec 12, 460 01 e-mail:eshop@mecompany.cz. K reklamaci je nutné předložit originál, event. kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a kompletní zboží, doporučeno v originálním obalu, nijak nezměněné zásahem kupujícího. Prodávající neodpovídá za vadu zboží a nepřebírá odpovědnost za škody, ke kterým došlo v důsledku nesprávného či nevhodného používání zboží nebo v důsledku nadměrného opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho používáním způsobem nikoli obvyklým, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží způsobené jakoukoliv změnou zboží způsobem, který nebyl prodávajícím předem schválen. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Další nároky, zejména nároky na úhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

V případě, že v průběhu záruční doby dojde k poškození zboží způsobené vadou materiálu, má zákazník nárok na tzv. sjednání nápravy a to:
1) bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě
2) přiměřeným snížením kupní ceny
3) náhradním dodáním zboží

O oprávněnosti reklamace a způsobu sjednání nápravy rozhodne MECompany s.r.o. v souladu se zákony ČR o ochraně spotřebitele. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že závada vznikla špatným použitím a manipulací. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci spotřebitelem. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má spotřebitel právo na to, aby eshop.capo-cepice.cz bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Ochrana osobních dat

eshop.capo-cepice.cz respektuje Vaše soukromí. Pokud nakupujete jako fyzická či právnická osoba, požadujeme při registraci znát některá Vaše data. Tato data slouží pro nezbytnou komunikaci prodávajícího s kupujícím. Používáme je za účelem správné dodávky zboží a k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží. Zaručujeme se, že údaje nepředáváme třetím osobám a slouží pouze pro naši potřebu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Všechny odstavce a body jsou platné, pokud není smluvně (písemně) uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci (zejména živelná pohroma, stávka, požár, zákonné omezení dovozu a vývozu, a pod.). Prodávající je povinen v takovém případě neprodleně informovat kupujícího a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu již případně zaplacenou zálohu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

CAPO, ©2012 MECompany s.r.o.Přihlášení do administrace